Behandling av personuppgifter

Inom Katrineholms OK respekterar vi dina personuppgifter och din integritet. Vi samlar bara in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi skyddar dina uppgifter genom exempelvis lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Info om hantering av personuppgifter (PDF)

KOKs integritetspolicy (PDF)

Formulär för begäran av registerutdrag (PDF)

Koppling till SPAR

Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.