Hoppa till sidans innehåll

Ny värdegrund

2017-09-09 18:53
Styrelsen har tagit fram ett förslag på ny värdegrund för att förtydliga vilka värderingar som gäller i Katrineholms OK. Alla medlemmar uppmanas att läsa igenom förslaget.
  • Uppdaterad: 2017-09-09 18:54

Eventuella frågor eller synpunkter lämnas till valfri styrelserepresentant senast 24/9.

Förslag på värdegrund:

Katrineholms OK är en idrottsförening, ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, som bedriver tävlings och motionsverksamhet och välkomnar alla intresserade oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion. Vi tillåter ingen kränkande behandling.

Föreningen står bakom svenska orienteringsförbundets policys för jämställdhet och antidoping samt alla riksidrottsförbundets policys.

Svenska Orienteringsförbundets policy för jämställdhet http://www.svenskorientering.se/Forbundsinfo/Jamstalldhet/

Svenska Orienteringsförbundets policy för antidoping http://www.svenskorientering.se/Forbundsinfo/Policydokumentochinformations-skrifter/Antidoping/

RF’s alkohol och tobakspolicy http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/ledare/idrottslyftet/alkohol_tobakspolicy.pdf

RF’s policy mot diskriminering pga sexuell läggning http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/ledare/idrottslyftet/policy_sexuell_laggning.pdf

RF’s policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/ledare/idrottslyftet/sexuella_trakasserier.pdf

RF’s och SOK’s kostpolicy

http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/ledare/idrottslyftet/kostpolicy_elit.pdf

RF’s policy för trafiksäkra transporter

http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/ledare/idrottslyftet/trafikpolicy.pdf

Idrotten och personuppgiftslagen (PuL)

http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/forbundsinfo/policy/idrotten_och_pul.pdf

Idrotten vill http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/forbundsinfo/policy/idrotten_vill.pdf

Utdrag ur SOFT’s policys för jämställdhet och antidoping:

Jämställdhet = likabehandling, Olikheter = Möjligheter!

Jämställdhet och lika behandling inom idrotten står för att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika möjligheter att utöva sin idrott. Kvinnlig och manlig idrottsutövning ska värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Kvinnor och män ska också ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. 

"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."

Skribent: Anna Löwegren
Epost: This is a mailto link

 

Vill du hyra vår klubbstuga?

Kontakta Bo Carlsson:
070-571 71 72

This is a mailto link

Läs mer

KOK-tar-swish_180px

http://www.sponsorhuset.se/katrineholmsok

Idrottens Bingo

Vi tackar våra sponsorer!

Sormlands_Sparbank_180x70px

Holmen_180x70px

KFAB_180x70px

Metria_180x70px

Andebol

 

 

Vill Ert företag också vara med och bidra till KOKs verksamhet?

Kontakta oss, eller köp till exempel kontorsmateriel, toner till skrivare etc. via vår egen sida på sponsorhuset.se!

 

KONTAKT:
Tel: +460702444878 
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Katrineholms OK - Orientering
Tranvägen 7
64193 Katrineholm

Kontakt:
Tel: +460702444878
E-post: This is a mailto link

Se all info